Privacybeleid BLTC

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BLTC verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, medewerkers, klanten, leveranciers en zakelijke partners.
Lid, donateur, sponsor, medewerker, klant, leverancier of zakelijke partner worden van BLTC is het aangaan van een overeenkomst. Dit brengt het verstrekken van persoonsgegevens aan BLTC met zich mee en impliceert toestemming aan BLTC om deze gegevens te verwerken voor de vervulling van de aangegane overeenkomst en in lijn met dit privacybeleid.
Op het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap wordt een en ander m.i.v. 2019 expliciet vermeld.
Zij die al lid waren voordat dit privacybeleid tot stand kwam geven deze toestemming door betaling van hun contributie voor 2019 en het afhalen van hun lidmaatschapskaart voor 2019.


Welke persoonsgegevens verwerkt BLTC?

Van leden: voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonadres, emailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, (pas)foto.
Van medewerkers daarenboven: burgerservicenummer en v.z.v. van toepassing diploma’s en certificeringen.
Van anderen: dit kan variëren doch altijd voornamen en achternaam (andere gegevens zijn veelal zakelijke gegevens, niet persoonsgegevens).


Hoe beveiligt BLTC deze gegevens?
Organisatorische en (systeem)technische maatregelen zorgen ervoor dat de persoonsgegevens beveiligd worden. Deze maatregelen strekken zich ook uit tot betrokken derde partijen die aan BLTC verstrekte persoonsgegevens verwerken.


Waarvoor gebruikt BLTC deze persoonsgegevens?
Voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die men met BLTC heeft gesloten (lidmaatschaps-overeenkomst of andere overeenkomst).
BLTC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve voor dit doel. Met deze derden heeft BLTC een verwerkersovereenkomst.


Hoe lang bewaart BLTC deze persoonsgegevens?
Zolang de overeenkomst duurt en tot een jaar daarna voor eventuele afwikkeling. Financiële gegevens worden tot zeven jaar na afloop van een overeenkomst bewaard (voorschrift Belastingdienst).


Gebruikt BLTC digitale media voor de verzameling / verwerking van persoonsgegevens?

BLTC heeft een website en een Facebook-account. De website maakt geen gebruik van cookies. Facebook heeft haar eigen cookiebeleid (zie aldaar).


Welke rechten heeft een persoon m.b.t. zijn/haar persoonsgegevens?

Vragen, klachten en verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kunnen gericht worden aan secretaris@bltcblaricum.nl
Verwijdering van persoonsgegevens kan betekenen dat de overeenkomst (lidmaatschap of anderszins) niet voortgezet kan worden.

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze BLTC In Between!

Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden.