Commissies

Binnen onze vereniging BLTC zijn vele commissies actief, alle leden hiervan zijn vrijwilligers en samen met het bestuur verantwoordelijk voor zeer veel activiteiten op BLTC In Between!

Clubkampioenschappen-commissie

Email: ck@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Kees de Graaf
Overige leden: Marion van Gasselt, Pauline van Riet, Maarten Klein, Michael Samson
Taken: de commissie organiseert de clubkampioenschappen senioren en is tijdens het spelen van de clubkampioenschappen actief betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden.

Club van 50

Email: clubvan50@bltcblaricum.nl

Madeline Lindeman, Hans de Roos, Tjeerd Wassenaar
Taken: communicatie met de Club van 50 leden, organiseren van de jaarvergadering, toezien op uitvoering van besluiten van de jaarvergadering

Commissie wedstrijd tennis

Email: vcl@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Marion van Gasselt
Overige leden: Anne Gravesteyn, Chantal Vermolen, Ciska Buhren, Marion van Gasselt, Pauline van Riet (VCL), Herman Deijen, Kees de Graaf (VCL)
Taken: organisatie van voorjaarscompetitiezomercompetitie en najaarscompetitie voor senioren en junioren evenementen: officiële competities evenementen-coördinatie

Bernadet Sertons, Peter Wiegers
Taken: initiëren en (doen) organiseren van evenementen, voor zover niet belegd bij andere commissies

ICT-commissie

Email: ict@bltcblaricum.nl

Leden: Alexander Peek, Bob Westerink, Maarten Klein
Taken: o.a. technisch onderhoud website, beheer mailadressen, beheer toegang div. digitale diensten

Jeugdcommissie

Email: jeugd@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Hanke Scheerder
Overige leden: Gittan Heijkoop, Inge Krämer, Erwin Hildebrand
Taken: De jeugdcommissie bedenkt, organiseert en begeleidt de extra evenementen voor de jeugd van BLTC. We proberen nieuwe spelers te betrekken bij de club en oude spelers te behouden met aantrekkelijke evenementen waarbij tennis centraal staat: clubkampioenschappen jeugdouder-kindtoernooiDavis Cupopen clubopeningstoernooi jeugd, winter-tennis-feest

Kascommissie

Overige leden: Alexander Peek, Tjeerd Wassenaar
Taken: controle op autorisaties op betalingen en aansluiting van de kas- en banksaldi op het financieel jaaroverzicht.

Open toernooi-commissie

Email: open-toernooi@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Selma Alphenaar
Overige leden: Erna Steenbeek, Fleur van den Berg, Laura Boesjes, Arthur Schreurs, Gerald Majoor, Ivo Koedam
Taken: organiseren en leiden van het jaarlijkse open toernooi en de daarbij behorende evenementen
Evenement: open toernooi senioren

Recreatiecommissie

Email: recreatie@bltcblaricum.nl

Voorzitter: vacant
Overige leden: Corry Visser, Ineke Lubbers, Vera ten Broeke-Abels, Ad van Galen, Ep Haven
evenementen: toss dinsdagavondtoss-toernooiendamestossopeningstoernooi seniorenballen & bubbels

Redactie

Email: redactie@bltcblaricum.nl

Leden: Ciska Buhren, Fleur van den Berg, Marijke Koonings
Taken: inhoudelijke verzorging van mailings, website en sociale media inclusief plaatsing/verzending

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze BLTC In Between!

Copyright 2021 © Alle rechten voorbehouden.