Commissies

Samenstelling commissies

Door de overdracht van taken aan BLTC In between zijn de Parkcommissie, de Sponsorcommissie en de ICT-commissie opgeheven. De overblijvende commissies staan hieronder. De samenstelling van commissies wisselt van tijd tot tijd. Daardoor kan het zijn dat onderstaande lijst niet (meer) geheel correct/compleet is. De samenstelling van het bestuur vind je hier.

Deze lijst is voor het laatst in januari 2023 bijgewerkt.

Clubkampioenschappen-commissie

E-mail: ck@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Elkan Krämer
Overige leden: Marieke Ton, Eline Valentijn, Jochem Valentijn, 1 à 2 vacatures
Taken: de commissie organiseert de clubkampioenschappen senioren en is tijdens het spelen van de clubkampioenschappen actief betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden.

Club van 50

E-mail: clubvan50@bltcblaricum.nl

Organisatie: Madeline Lindeman, Hans de Roos, Tjeerd Wassenaar
Taken: communicatie met de leden van de Club van 50, organiseren van de jaarvergadering, toezien op uitvoering van besluiten van de jaarvergadering.

Commissie Wedstrijdtennis (CWT)

E-mail: vcl@bltc-inbetween.nl

Voorzitter: vacature
Overige leden: Pauline van Riet (VCL), Herman Deijen, Gittan Heijkoop
Taken: organisatie van voorjaarscompetitiezomercompetitie en najaarscompetitie voor senioren en junioren.

Evenementencommissie

Leden: Bernadet Sertons, Peter Wiegers
Taken: initiëren en (doen) organiseren van evenementen, voor zover niet belegd bij andere commissies.

Jeugdcommissie

E-mail: jeugd@bltcblaricum.nl

Voorzitter: vacature
Overige leden: 2 à 3 vacatures
Taken: Het bedenken, organiseren en begeleiden van de evenementen voor de jeugd van BLTC. Er worden initiatieven ontplooid om nieuwe spelers te betrekken bij de club en oude spelers te behouden met aantrekkelijke evenementen waarbij tennis centraal staat: clubkampioenschappen jeugdouder-kindtoernooiDavis Cupopen clubopeningstoernooi jeugd, wintertennisfeest.

Kascommissie

Leden: Laura Boesjes, Willy Meijer
Taken: controle op autorisaties op betalingen en aansluiting van de kas- en banksaldi op het financieel jaaroverzicht.

Open toernooi-commissie

E-mail: blaricumopen@bltc-inbetween.nl

Voorzitter: Selma Alphenaar
Overige leden: Herman Deijen, Pauline van Riet en 3 nog nader te noemen leden.
Taken: organiseren en leiden van het jaarlijkse open toernooi en de daarbij behorende evenementen.
Evenement: open toernooi senioren

Tosscommissie

Leden: Corry Visser (damestoss), Vera ten Broeke (damestoss), vacature (herentoss)
Taken: het organiseren van de tossactiviteiten

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze BLTC In Between!

Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden.