Commissies

Samenstelling commissies d.d. 23 juni 2021

Door de overdracht van taken aan BLTC in Between zijn de Parkcommissie, de Sponsorcommissie en de ICT commissie opgeheven. De overblijvende commissies staan hieronder. De samenstelling van commissies wisselt van tijd tot tijd. Daardoor kan het zijn dat onderstaande lijst niet (meer) geheel correct/compleet is.

Clubkampioenschappen-commissie

Email: ck@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Elkan Krämer
Overige leden: Marieke Ton, Eline Valentijn, Jochem Valentijn, 1 à 2 vacatures
Taken: de commissie organiseert de clubkampioenschappen senioren en is tijdens het spelen van de clubkampioenschappen actief betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden.

Club van 50

Email: clubvan50@bltcblaricum.nl

Madeline Lindeman, Hans de Roos, Tjeerd Wassenaar
Taken: communicatie met de Club van 50 leden, organiseren van de jaarvergadering, toezien op uitvoering van besluiten van de jaarvergadering

Commissie wedstrijd tennis

Email: vcl@bltc-inbetween.nl

Voorzitter: Kees de Graaf (VCL)
Overige leden: Pauline van Riet (VCL), Herman Deijen, Gittan Heijkoop, Annemiek Boerhout
Taken: organisatie van voorjaarscompetitiezomercompetitie en najaarscompetitie voor senioren en junioren evenementen: officiële competities evenementen-coördinatie

Bernadet Sertons, Peter Wiegers
Taken: initiëren en (doen) organiseren van evenementen, voor zover niet belegd bij andere commissies

Jeugdcommissie

Email: jeugd@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Hanke Scheerder
Overige leden: Gittan Heijkoop, Inge Krämer, Erwin Hildebrand
Taken: De jeugdcommissie bedenkt, organiseert en begeleidt de extra evenementen voor de jeugd van BLTC. We proberen nieuwe spelers te betrekken bij de club en oude spelers te behouden met aantrekkelijke evenementen waarbij tennis centraal staat: clubkampioenschappen jeugdouder-kindtoernooiDavis Cupopen clubopeningstoernooi jeugd, winter-tennis-feest

Kascommissie

Leden: Laura Boesjes, Alexander Peek
Taken: controle op autorisaties op betalingen en aansluiting van de kas- en banksaldi op het financieel jaaroverzicht.

Open toernooi-commissie

Email: open-toernooi@bltcblaricum.nl

Voorzitter: Selma Alphenaar
Overige leden: Erna Steenbeek, Fleur van den Berg, Laura Boesjes, Arthur Schreurs, Gerald Majoor, Ivo Koedam
Taken: organiseren en leiden van het jaarlijkse open toernooi en de daarbij behorende evenementen
Evenement: open toernooi senioren

Evenementencommissie

Leden: Bernadet Sertons, Peter Wiegers

Tosscommissie

Leden: Corry Visser (dames toss), Vera ten Broek (dames toss), Ad van Galen (herentoss)

Redactie

Email: redactie@bltcblaricum.nl

Leden: Fleur van den Berg, Ciska Buhren
Taken: inhoudelijke verzorging van mailings, website en sociale media inclusief plaatsing/verzending

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze BLTC In Between!

Copyright 2022 © Alle rechten voorbehouden.