COVID-19

Op 9 februari zal hopelijk het seizoen weer starten bij BLTC In Between. We spelen dan binnen en buiten en bij velen rijst vervolgens de vraag of dit wel veilig is.

BLTC In Between heeft hierop met de kennis van nu onderzoek gedaan naar de noodzakelijke maatregelen en randvoorwaarden om veilig binnen en buiten te kunnen sporten.


RISICOBEHEER

Om te beginnen is het niet mogelijk om maatregelen te treffen die een 100% garantie geven op het voorkomen van besmettingen binnen het centrum. Het zal daarom gaan om het nemen van maatregelen die de kans op besmettingen minimaliseren.

De overheid noemt de volgende aspecten:

  • Het houden van afstand, de 1,5 meter;
  • Voldoende ventilatie;

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om het risico te beperken:


HET HOUDEN VAN AFSTAND

Het houden van afstand wordt door BLTC In Between gefaciliteerd door de aanwezigheid van ruim voldoende oppervlakte om 1,5m afstand te houden tot andere personen. Het aantal zitplaatsen is gereduceerd en ook het aantal tafeltjes.

Wij zullen ons personeel instrueren om de tafels en de deurklinken regelmatig schoon te houden(te decontamineren).

Dit geldt voor alle delen van het gebouw, zowel voor de squash, kantine en de tennisbanen.

Bij deze maatregel zijn we uiteindelijk wel afhankelijk van het gedrag van de aanwezige personen. We vragen dan ook aan alle sporters om hier verantwoordelijk mee om te gaan.


VENTILATIE

Het RIVM adviseert om ruimten met personen minimaal te ventileren volgens de eisen uit het Bouw Besluit.

Wij hebben nagekeken of de diverse bouwdelen voldoende worden geventileerd. Het blijkt dat de beide hallen, de kantine, de squash en de kleedruimten ruim (veel meer dan minimale eis) worden geventileerd.

De ventilatoren die hiervoor zorg dragen zullen dan natuurlijk wel aangezet moeten worden en wij zullen dan ook aan ons personeel instrueren om deze ingeschakeld te houden.

Voor de squash geldt specifiek dat er een raam open moet blijven staan om voldoende luchttoevoer van buiten te garanderen.

Er wordt geen lucht gerecirculeerd. De heaters in de hal brengen wel lucht in de hal in beweging, maar deze verhogen het besmettingsrisico niet, zoals bedoeld bij het recirculeren van lucht in de notitie van RIVM.

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze BLTC In Between!